Technische Gegevens

Sf-Cu

Roodkoper zuurstofvrij. Wordt vooral gebruikt voor het produceren van platen.

E-Cu

Roodkoper zuurstofhouden. Basis materiaal voor staven. Geleidbaarheid is beter dan de zuurstofvrije variant.